Międzynarodowe spotkanie w Republice Czeskiej

Nasza szkoła bierze udział w unijnym programie Erasmus+. Dlatego nasi nauczyciele udali się do naszej szkoły partnerskiej w Czechach,  by razem z przedstawicielami czeskiej szkoły z pracować nad organizacją projektu „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”. Ten wyjazd okazał się niezwykle bogaty na poziomie wymiany doświadczeń, ale również ze względu na poznanych ludzi i miejsca.

W dniach 22.01 – 23.01.2019 w Kostelec nad Orlici odbyło się spotkanie przedstawicieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu oraz partnerów z Obchodni Akademie T.G. Masaryka w Kostelec nad Orlici, realizujących projekt „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”, dotyczący wdrażania w szkołach proaktywnych postaw przedsiębiorczych jako środek zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży. Spotkanie zostało zorganizowane przez partnera czeskiego.

W Obchodni Akademie T.G. Masaryka przywitała nas koordynator czeskiego partnera Renata Čermáková wraz z Jitka Kosařová – nauczycielką języka angielskiego. Podczas spotkania, które odbyło się w szkole naszego czeskiego partnera zostały omówione następujące cele spotkania:

– szczegółowe opracowanie i omówienie planu działań na drugi rok projektu, – wprowadzenie wniosków w planowaniu dat wydarzeń i działań projektowych w każdej szkole;

– wprowadzenie nowych pomysłów lub zmian do wcześniej ustalonego harmonogramu;

– uszczegółowienie i ustalenie działań i zamierzeń dla warsztatów międzynarodowych planowanych w drugim roku projektu w Czechach i w Polsce;

– omówienie wydatków z budżetu na zarządzanie projektem;

– praca nad umową partnerską z Czechami.

Drugiego dnia rano odwiedziłyśmy czeską szkołę. Przywitał nas jej dyrektor: Václav Pavelka, opowiedziało historii szkoły, a następnie – wręczył upominki. Podczas wizyty w szkole dyrektor szkoły zapoznał nas z systemem oświaty w Czechach. Edukacja jest ważnym priorytetem dla rozwoju kraju. Szkolnictwo średnie jest obowiązkowe od 15 – 19 lat. Koncentruje się na zdobyciu podstawowych wiadomości z matematyki, nauk społecznych, sztuki, muzyki, jęz. rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego, włoskiego. Wprowadza się nowoczesne technologie np. bardzo dobrze wyposażone sale informatyczne. Nauczyciel ma duży szacunek wśród uczniów i rodziców.

Razem z dyrektorem zwiedziliśmy szkołę: podczas normalnego dnia pracy, obserwowaliśmy młodzież podczas codziennych zajęć lekcyjnych, na przerwach, w stołówce, siłowni, klubie muzycznym.

Po południu, zastępca dyrektora, Renata Čermáková zaproponowała nam wycieczkę do Zieleńca, gdzie odbywał się obóz dla uczniów. Gospodarze dali nam możliwość zwiedzenia atrakcyjnych miejsc w górach, a także zabrali na stok narciarski aby zobaczyć jak uczniowie spędzają czas na obozie. Popołudnie i wieczór upłynął w przyjaznej atmosferze, komunikacja między partnerami była bardzo dobra. Uczestnicy mieli okazję do doskonalenia języka angielskiego, sposobność do wymiany pomysłów, metod, narzędzi pedagogicznych, dzielenia się doświadczeniem, jak również możliwość przeanalizowania różnych rzeczywistości kulturowych.Projekt będzie miał wpływ na rozwój wymiaru edukacji w każdym kraju. Da szansę nauki o życiu w innych państwach, promocji tolerancji i szacunku dla innych kultur. Europejska współpraca poprawi język angielski uczniów i nauczycieli oraz użycie nowych technologii.

Następnego dnia rano rozpoczęłyśmy podróż do Polski.

Scroll Up