• Plakat

  Zobacz więcej…

 • Informacje szczegółowe

  Zobacz więcej…

 • Rekrutacja do projektu

  Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu do projektu  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu-etap II”. W związku z realizowanym w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych projektem  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie:…

  Zobacz więcej…

 • Regulamin rekrutacji do projektu

  Zobacz więcej…

 • Kurs Informatyka biznesowa

  W dniach od 9 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. odbył się w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu kurs pn. „Informatyka biznesowa EITCA/BI” dla nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”. Kurs był przeprowadzony w całości zdalnie, w formie…

  Zobacz więcej…

Skip to content