Modernizacja Szkolnictwa zawodowego – etap II

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu do projektu  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu-etap II”.   W związku z realizowanym w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych projektem  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie:

Więcej »

Kurs Informatyka biznesowa

W dniach od 9 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. odbył się w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu kurs pn. „Informatyka biznesowa EITCA/BI” dla nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”. Kurs był przeprowadzony

Więcej »
Scroll Up