26 października pani Dyrektor Sylwia Łaskowska podpisała umowę o współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu, dzięki której ANS objęła patronatem uczniów klas: „Technik informatyk” oraz „Technik logistyk”.

W zakres współpracy wchodzą:

  • wsparcie w doskonaleniu szkolnego programu nauczania w zakresie zajęć specjalistycznych,
  • prowadzenie wybranych, uzgodnionych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich Uczelni dla uczniów Szkoły,
  • udział uczniów w wykładach otwartych, seminariach, konferencjach, kołach naukowych organizowanych przez Uczelnię,
  • możliwość korzystania przez Szkołę z pracowni, laboratoriów, księgozbioru oraz elektronicznych materiałów dydaktycznych na odrębnie uzgodnionych zasadach,
  • uczestniczenie w pracach badawczych realizowanych przez studenckie koła naukowe,
  • zindywidualizowane merytoryczne wsparcie dotyczące uczniów uzdolnionych zgodnie z obowiązującymi w Uczelni regulaminami,
  • udzielanie wsparcia przy opracowywaniu i realizacji programów i projektów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Bardzo się cieszymy z objęcia Naszych klas patronatem ANS.