UWAGA UCZNIOWIE

Zapraszam po odbiór decyzji stypendialnych.

Rozliczenie stypendium realizowane będzie tak jak w poprzednim roku, czyli  na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy w sprawie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne. Podczas wypełnienia dokumentu niezbędny jest: PESEL rodzica, ucznia oraz numer konta bankowego. 

Decyzje można odbierać u pedagoga, psychologa lub w sekretariacie szkoły.