Praktyczna nauka zawodu

 • Informacje ogólne
 • Zgoda pracodawcy
 • Harmonogram
 • Dzienniczek Praktyk
 • Program Praktyk
 • Zestawienie potencjalnych
  miejsc praktyk
 • Przeciwskazania zdrowotne
  do nauki w zawodzie

Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych jest organizowana
w formie zajęć praktycznych, a w technikum – także w formie praktyk zawodowych.

Praktyczna nauka zawodu może odbywać się:

 • w warsztatach i pracowniach szkolnych;
 • w placówkach kształcenia ustawicznego i praktycznego;
 • u pracodawców.

Szczegółowe warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Głównym celem praktyki zawodowej  jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w terminach ujętych w harmonogramie praktyk zawodowych na dany rok szkolny (Harmonogram praktyk zawodowych w bieżącym roku szkolnym).

Wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania do danego zawodu.

Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu w formie praktyk zawodowych dla uczniów technikum organizowana jest przez szkołę.

Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zwaną dalej „umową”, zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

 

Kilka wskazówek dla praktykantów:

 • - Masz prawo do samodzielnego, aktywnego poszukiwania podmiotu, który przyjmie cię na praktyki zawodowe – w tym celu musisz dostarczyć na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk zawodowych zgodę pracodawcy na jej odbycie w wybranym przez ciebie zakładzie pracy.
 • - Jeśli wybrany przez ciebie zakład pracy spełnia warunki i gwarantuje realizację celów
  oraz programu praktyk zawodowych dla twojego zawodu, a także po pozytywnej jego weryfikacji, resztę formalności załatwi szkoła.
 • - Jeśli sam dokonasz wyboru podmiotu, w którym będziesz odbywał praktyki zawodowe wykażesz się kreatywnością i umiejętnościami społecznymi niezbędnymi w życiu, a praca sprawi ci większą satysfakcję.
 • - Przy wyborze zakładu pracy możesz skorzystać z propozycji przedstawionych przez szkołę – zapoznaj się z listą potencjalnych zakładów pracy. Pamiętaj, że przedstawiona lista ma charakter czysto informacyjny i to od ciebie zależy, czy dany podmiot przyjmie cię na praktyki zawodowe.
 • - Pamiętaj również, że w niektórych firmach wymaga się osobistego zaangażowania praktykanta w celu uzyskania zgody na przyjęcie na praktyki zawodowe – trzeba osobiście złożyć podanie (wniosek), przejść rozmowę lub proces rekrutacyjny.
 • - Jeśli nie poradzisz sobie ze znalezieniem miejsca do odbycia praktyk zawodowych szkoła wybierze je w podmiotach, z którymi współpracuje.
 • - Pamiętaj, że masz obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  a także poddania się badaniu lekarskiemu organizowanemu w szkole i na jej koszt, którego celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w ramach praktyki zawodowej w zakładzie pracy.
 • - Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych zapoznaj się z Regulaminem i programem praktyk zawodowych oraz zawartą w nim instrukcją prowadzenia Dziennika praktyk zawodowych i Szczegółowymi kryteriami oceniania.
 • - Pamiętaj, że w zakładzie pracy reprezentujesz nie tylko siebie, ale także Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu.
 • - W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości kontaktuj się z kierownikiem szkolenia praktycznego w szkole.
KLASATERMINCZAS TRWANIA
II D 12 kwietnia 2021 – 7 maja 2021 20 DNI * 7H = 140H
II E 26 października 2020 – 20 listopada 2020 20 DNI * 7H = 140H
II F11 marca 2021 – 26 marca 2021 20 DNI * 7H = 140H
II G 12 kwietnia 2021 – 7 maja 202 20 DNI * 7H = 140H
III A 1 marca 2021 – 26 marca 2021 20 DNI * 8H = 160H
III B 28 września 2020 – 23 października 2020 20 DNI * 8H = 160H
III C 28 września 2020 – 23 października 2020 20 DNI * 8H = 160H
III D 26 października 2020 – 20 listopada 2020 20 DNI * 8H = 160H

Dzienniczek praktyk

W celu uzyskania zaliczenia praktyki zawodowej uczeń musi na bierząco prowadzić Dzienniczek praktyk, który jest dostępny do pobrania poniżej w zależności od kierunku i posiadanego oprogramowania:

Dzienniczek praktyk - Informatyk KLASA 3 docxDzienniczek praktyk - Logistyk docxDzienniczek praktyk - Logistyk pdf

Dzienniczek praktyk - Informatyk KLASA 2 docxDzienniczek praktyk - Informatyk KLASA 2 pdf 
Dzienniczek praktyk - Informatyk KLASA 3 docxDzienniczek praktyk - Informatyk KLASA 3 pdf
Dzienniczek praktyk - Programista KLASA 3 docx
Dzienniczek praktyk - Reklama docxDzienniczek praktyk - Reklama pdf
Dzienniczek praktyk - Elektryk.docxDzienniczek praktyk - Elektryk.pdf

Wersja docx

Dzienniczki są zapisane w formacie docx obsługiwanym przez MS Word od wersji 2010 lub innym programie pokrewnym (np.: OpenOffice lub LibreOffice). W celu wypełnienia dzienniczka należy go pobrać i uruchomić do edycji w zależności od sposobu wyświetlenia:

1. klikając w "Włącz edytowanie" na żółtym polu

edycja3

2. klikając w "Widok" a następnie "Edytuj dokument"

edycja1 

Wersja pdf

Dzienniczek wykorzystuje formularze do uzupełniania informacji. Aby wypełnić dzienniczek należy posiadać zainstalowany program do obsługi dokumentów pdf, np.: Adobe Acrobat Reader (dostępny do pobrania pod tym adresem: https://get2.adobe.com/pl/reader/

Uwaga! Nie można edytować formularzy poprzez przeglądarkę. Należy posiadać zainstalowany program i zapisać dokument pdf na dysku komputera. Można to zrobić klikając w odnośnik a następnie w ikonę "Pobierz"

d1

 

Uwaga! 2 ostatnie strony Dzienniczka należy wydrukować i dać do wypełnienia opiekunowi praktyk. Aby zaliczyc praktyki należy wysłać wypełniony dzienniczek na adres praktyki@zsti.elblag.pl oraz przynieść wydrukowane i wypełnione 2 ostatnie strony w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zakończenia praktyk!

 

Prawidłowe wypełnienie dzienniczka:

1. Należy uzupełnić wszystkie informacje, które są oznaczone na czerwono lub znajdują się w niebieskim prostokącie.

2. Należy uzupełniać tabelę przy każdorazowej zmianie wykonywanej czynności.

3. Należy wydrukować 2 ostatnie (uzupełnione strony) dzienniczka i przedłożyć je opiekunowi praktyk do wypełnienia.

 

Uzupełnianie tabeli:

W pierwszej kolumnie należy wybrać/wpisać datę odpowiadającą dniowi praktyki. Następnie w drugiej komórce należy wybrać realizowany Efekt kształcenia. Kolejną czynnością jest opisanie jak ten efekt kształcenia został zrealizowany. Następnie należy podać ilość godzin spędzonych nad realizacją efektu. Uwaga! Jednego dnia można realizować klika efektów i wówczas utworzyć klika wierszy z ta samą datą lub można realizować jeden efekt przez klika godzin. Suma wszystkich zrealizowanych godzin musi wynosić:

- 160h dla klas III

- 140h dla klas II

 

Aby dodać kolejny wiersz należy użyć symbolu + w tabeli (dotyczy wyłącznie formatu docx).

edycja2

LP

 NAZWA ZAKŁADU PRACY

ADRES ZAKŁADU PRACY

UWAGI

1.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1

 

2.

Urząd Miejski

Elbląg, ul. Łączności 1

wniosek o przyjęcie na praktykę

3.

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej

Elbląg, ul. Gen. Józefa Bema 17

 

4.

Meble Wójcik Sp. z o. o.

Elbląg, ul. Mazurska 45

 

5.

PSS „Społem”

Elbląg, ul. Pływacka 25

 

6.

BosTrans

Elbląg, ul. Dojazdowa 14

 

7.

Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ELRYB”

Elbląg, ul. Grunwaldzka 34

 

8.

Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Stolmach”

Nowy Dwór Gdański,

ul. Wiejska 13

 

9.

Janczar–Eu Export-Import

Elbląg, ul. Morszyńska 41

 

10.

Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „Infotech”

 

Elbląg, ul. Żeromskiego 9/1

 

11.

Zakład Produkcji Mebli

„Concordia”

Elbląg, ul. Pszeniczna 33-35

 

12.

Zakład Szklarski „Art Miś”

Elbląg, ul. Fabryczna 22

 

13.

Sklep „ELDOM”

Nowy Dwór Gdański.,
ul. Obrońców Westerplatte 5

 

14.

Radex Radosław Hołowiński

Elbląg, ul. Traugutta 79-80c/3

ul. Św. Ducha 8-9

 

15.

K&M Spółka Jawna

Elbląg, ul. Hetmańska 3 k

 

16.

IBC Capital

Elbląg, ul. 12 Lutego 25

 

17.

OPEGIEKA Sp. z o. o.

Elbląg, al. Tysiąclecia 11

 

18.

RADVID Naprawa Sprzętu Audio – Video

Elbląg, ul. Królewiecka 153

 

19.

Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Kami”

Dzierzgoń, Stanowo 20

 

20.

Sklep Ogólnospożywczy

„Agat”

Gronowo Elbląskie,
ul. Osiedlowa 29A

 

21.

„Reproskan” Sp. z o. o.

Elbląg, ul. Stoczniowa 2

 

22.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Fantazja”

Elbląg, ul. Browarna 24 – 26

 

23.

Przedsiębiorstwo Techniczno – Produkcyjno – Handlowe „Atut”

Elbląg, ul. Dębowa 1 A

 

24.

KAPCARGO Sp. z o. o.

Elbląg, Łowicka 13

 

25.

IdealMedia Sp. z o. o.

Elbląg, ul. Wł. Syrokomli 19

 

26.

Firma Handlowo – Usługowa PCMAX

Elbląg, ul. Płk. Dąbka 138/1

 

27.

Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
Salon Komputerowy „Koni”

Elbląg, ul. Grobla św. Jerzego 13

 

28.

Info Power Sp. z o. o.

Elbląg, ul. Stoczniowa 2

 

29.

ComputerTeam

Elbląg, ul. 12 Lutego 25

 

30

IT - Service

Pasłęk, ul. Boh. Westerplatte 49/15

 

31.

EL - Comp

Elbląg, ul. Warszawska 11

 

32.

Firma Handlowo – Usługowa

„Lolbit – Komputer”

Pasłęk, ul. Ogrodowa 42 F

 

33.

ELBIZNES

Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 B1

 

33.

ELPRO

Elbląg, ul. Nowogrodzka 11/18

 

34.

Firma Handlowo – Usługowa

„Kinga”

  Elbląg, ul. Grunwaldzka 2

 

35.

Agencja Reklamowa CONTACT

Elbląg, ul. Mikołaja Firleja 21

 

36.

Centrum Sztuki

Galeria EL

Elbląg, ul. Kuśnierska 6

 

37.

Centrum Spotkań Europejskich
Światowid

Elbląg, Pl. Jagiellończyka 1

 

38.

Komenda Miejska Policji

Elbląg, ul. Tysiąclecia 3

 

39.

Muzeum Archeologiczno - Historyczne

Elbląg,

Bulwar Zygmunta Augusta 11

 

40.

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

Elbląg

ul. Św. Ducha 3-7

Scroll Up