Rada Rodziców

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu.

INFORMACJE O OPŁATACH

W celu wspierania działalności statutowej szkoły,

Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców.

Wysokość składki w roku szkolnym 2020/2021 – 10 zł / m-c.

Scroll Up