Rada Rodziców

RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu.

INFORMACJE O OPŁATACH

W celu wspierania działalności statutowej szkoły,

Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców.

Wysokość składki w roku szkolnym 2021/2022 – 10 zł / m-c.

 

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy PKO BP SA Oddział 1 w Elblągu

52 1020 1752 0000 0902 0003 0304

W tytule przelewu proszę podać nazwisko oraz klasę ucznia.

 
Scroll Up