RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO – INFORMATYCZNYCH

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu.

INFORMACJE O OPŁATACH

W celu wspierania działalności statutowej szkoły,

Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców.

Wysokość składki – 10 zł / m-c.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy

95 8313 0009 5200 4425 2000 0010

W tytule przelewu proszę podać nazwisko oraz klasę ucznia.

Skip to content