Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się w środę 1 września.

Klasy pierwsze zapraszamy do auli o godzinie 9.00.

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYMI OBOSTRZENIAMI

UCZNIÓW KLAS II, III i IV

ZAPRASZAMY NA ROZPOCZĘCIE ROKU Z WYCHOWAWCAMI W SALACH LEKCYJNYCH
WG PONIŻSZEGO GRAFIKU:

Klasy drugie i czwarte  mają spotkania w salach z wychowawcami o godzinie 10.00.

Klasy trzecie mają spotkania w salach z wychowawcami o godzinie 10.30.

Klasy czwarte  mają spotkania w salach z wychowawcami o godzinie 10.00.                        

PRZYDZIAŁ SAL na spotkanie z wychowawcą

 

GODZINA 9.00  

Klasa Sala
I a
32
I b
102
I c
211
I d
112
I e
113
I f
105

 

GODZINA 10.00

Klasa Sala
II a
15
II b
114
II c
212
II d
14
II e
201 biblioteka
IV a
209
IV b
214
IV c
5
IV d
4

GODZINA 10.30

Klasa Sala
III a
203
III b
106
III c
207
III d
208
III e
205
III f
1
III g
204
III h
101
III i
108