Samorząd uczniowski

Samorząd szkolny ZST-I reprezentuje ogół uczniów naszej szkoły. Jest odpowiedzialny za organizowanie imprez szkolnych oraz reprezentowanie szkoły poza nią. Dba o dobre relacje zarówno między uczniami, jak i między uczniami a nauczycielami. Jest otwarty na inicjatywy społeczności uczniowskiej oraz współpracę z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.
Opiekę nad samorządem sprawują:

Ewa Matuszewska i Aleksandra Sałamacha