W dniu 16.09.2021 r. żołnierze 43 Batalionu Lekkiej Piechoty z Braniewa wchodzącego w skład 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zapoznali uczniów naszej szkoły ze specyfiką ich codziennej służby i zasadami przyjęcia do Terenowej Służby Wojskowej.
Przybliżyli na czym polega szkolenie podstawowe  oraz zaprezentowali broń i oporządzenie jakie posiadają na swoim stanie. Kilkoro uczniów biorących udział w spotkaniu wyraziło chęć wstąpienia w szeregi 43 blp i złożyli już stosowne dokumenty podczas spotkania.
W naszej szkole mamy uczniów, którzy już są żołnierzami WOT i stanowią dobry przykład, że można podzielić naukę ze służbą ojczyźnie.
Scroll Up