📢 26 października uczniowie naszej szkoły mieli okazję do spotkania z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu.
Na spotkaniu z panem por. Mirosławem Krubą uczniowie dowiedzieli się na temat
👉 funkcjonowania Sił Zbrojnych RP🇵🇱
👉struktury organizacyjnej wojska, możliwościach podjęcia służby wojskowej oraz zasad rekrutacji do uczelni wojskowych.
👉Zapoznani zostali z warunkami służby, zabezpieczeniem socjalno – bytowym żołnierzy oraz możliwościach osobistego rozwoju Armii Polskiej.