STREFA CZERWONA

SZANOWNI UCZNIOWIE/ OPIEKUNOWIE
 
Od 24. 10.20 (sobota) cały kraj został objęty czerwona strefą. Oznacza to nowe obostrzenia, czyli:
 
1) ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH JEST OBOWIĄZKOWE, zwłaszcza:
– na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
– w autobusie, tramwaju i pociągu,
– w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
– w kinie i teatrze,
– u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
– w kościele i szkole, na uczelni,
– w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej
 
W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży – nie trzeba zasłaniać ust i nosa.
 
Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
– całościowe zaburzenia rozwoju,
– zaburzenia psychiczne,
– niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
– trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
 
Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.
 
2) OBOWIĄZEK UTRZYMANIA CO NAJMNIEJ 1,5-METROWEJ ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PIESZYMI.
 
Wyłączeni z tego obowiązku są:
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
– osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
– osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
 
3) W GODZINACH 8:00-16:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU DZIECI I MŁODZIEŻ DO 16 ROKU ŻYCIA NIE MOGĄ PRZEMIESZCZAĆ SIĘ SAMODZIELNIE
 
Zasada ta nie obowiązuje:
– kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
– w weekendy
 
4) DO NIEDZIELI 8 LISTOPADA 2020 UCZNIOWIE KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, WSZYSTKICH KLAS SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH MAJĄ  NAUCZANIE  ZDALNE
 
 
 
Zofia Imiołczyk – pedagog ZSTI
Scroll Up