Szkolny konkurs "DO HYMNU"

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.


Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.”

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Uczestnicy: wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, organizujemy w naszej szkole konkurs „Do Hymnu”.

Będzie on okazją do wspólnego, radosnego uczczenia jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Udział w przedsięwzięciu posłuży kształtowaniu poczucia wspólnoty i przynależności narodowej, a także poszerzaniu wiedzy historycznej i wychowaniu w szacunku do symboli państwowych.

Cele konkursu:  

Konkurs ma na celu przypomnienie i utrwalenie treści hymnu narodowego oraz dobre przygotowanie do wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” 09 listopada 2018 roku, o godzinie 11.11.

Celem konkursu jest także popularyzacja wiedzy na temat historii ,,Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.

Konkurs jest dwuetapowy.

Etap I

Zakres materiału:

Tekst: „Mazurek Dąbrowskiego”

Data: 18.10.2018 r. godzina 8.00

Miejsce: Sale lekcyjne. Każda klasa pisze test zgodnie z planem o określonej, jednej godzinie.

Zadanie konkursowe polega na uzupełnieniu testu sprawdzającego znajomość hymnu polskiego.

Wszystkie prace zostaną ocenione.

Trzy pierwsze osoby z każdej klasy, które uzyskają najwyższą liczbę punktów przechodzą do etapu drugiego.

Wpływ na ustalenie lokaty mają trzy elementy:

– poprawność rozwiązania testu,

– czas rozwiązania testu,

– estetyka pracy.

Nagrody

Ocena celująca z języka polskiego dla trzech osób z każdej klasy, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Klasa, która wykaże się najlepszą znajomością treści hymnu polskiego otrzyma bonus w postaci „dnia z wychowawcą”.

Etap II

Zakres materiału

Tekst: „Mazurek Dąbrowskiego”

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mazurek-dabrowskiego.html

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/100-lat-polsko-kim-byly-postacie-pojawiajace-sie-w-hymnie-polski-artykul/yyrkb9b

Data: 26.10.2018 r. godzina 9.45 – aula

Zadanie konkursowe polega na uzupełnieniu testu sprawdzającego znajomość hymnu polskiego oraz wiedzy na temat jego historii, poznanie: kontekstu powstania i dziejów Legionów Polskich we Włoszech oraz wybitnych Polaków związanych z tymi wydarzeniami.

Nagrody

Trzy osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów otrzymają nagrody rzeczowe i ocenę celującą z historii.

Ocenę celującą z historii otrzymają również uczniowie, którzy zajęli miejsca od 4. do 10.

Zapraszamy!

Nauczyciele

Scroll Up