• Wyprawka szkolna

    Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 informujemy, że pomoc jest udzielana uczniom: 1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym,  3) słabosłyszącym, 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5) z niepełnosprawnością ruchową,…

    Zobacz więcej…

  • Informacja w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

    zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg w roku szkolnym 2023/2024 Warunkiem ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Elbląg ucznia wraz z rodzicem (opiekunem prawnym/tymczasowym). Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym składa się w ustawowym terminie do dnia 15 września 2023 r. w szkole, w której uczeń pobiera naukę.…

    Zobacz więcej…

Skip to content