Dzięki nawiązanej współpracy Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, z inicjatywy dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ – pana dr. inż. Jacka Paluszaka, w ramach projektu „Wyrównywania szans” od września 2021 r. odbywają się warsztaty informatyczne dla uczniów klas III ZSTI.

Pomysłodawcą przeprowadzenia darmowych warsztatów z informatyki dla młodszych kolegów ZST-I był Patryk Pieczarka. Patryk jest absolwentem Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu. Ukończył szkołę, uzyskując tytuł technika w zawodzie informatyk. Obecnie jest studentem III roku na kierunku informatyka w Państwowej Wyższej Szkolę Zawodowej.

Głównym celem kursu prowadzonego przez Patryka Pieczarkę jest podniesienie praktycznych umiejętności i poziomu wiedzy uczniów ZSTI, a także pomoc w przygotowaniu do uzyskania dyplomu w dwóch kwalifikacjach:

1.Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci  
2. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Bezpłatne zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w nowych i doskonale wyposażonych pracowniach PWSZ.

Uczniowie klas III, uczestniczący w warsztatach, bardzo cenią sobie wskazówki i uwagi starszego kolegi, który z perspektywy czasu i zdobytej nowej wiedzy, potrafi ją przekazać i nauczyć młodzież niezbędnych umiejętności praktycznych i teoretycznych dla przyszłych informatyków.

Scroll Up