„Dla nas nie ma pożegnania.

Gdziekolwiek Jesteś,

na zawsze pozostaniesz

w naszych sercach”

M. Gandhi

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Dyrektora Wiesława Kułakowskiego,

Wychowawcy wielu pokoleń młodzieży naszej szkoły,  z którą był związany od 1967 roku.

Przez blisko 40 lat  wpajał uczniom otwartość na innych,

stawiał sobie i nam duże wymagania,

a ich fundamentem były zawsze: dobro, serdeczność, ciepło i wyrozumiałość.

Pan Wiesław Kułakowski to Pedagog, który tworzył szkołę  w przekonaniu,

 że dobra będzie tylko wtedy, kiedy „każdy uczeń poczuje się w niej na swoim miejscu

 i zacznie rozwijać skrzydła”.

Przy tym był wyjątkowo skromnym człowiekiem o wielkim sercu,

 każdy z nas mógł zawsze liczyć na Jego wsparcie i zrozumienie.

Rodzinie Pana Dyrektora

składamy szczere wyrazy współczucia.

Społeczność ZST-I