19 grudnia w naszej szkole nastąpiło wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadzili oficerowie i żołnierze uczestnicy misji stabilizacyjnych pod auspicjami Fundacji Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

W szkoleniu praktycznym, które odbywało się w ZSTI 9.12.2022r. wzięli udział uczniowie klas IVb i IVc. Uczniowie klasy Ic wzięli udział w szkoleniu 18.11.2022r. , które odbyło się w ZSZ nr1.

Wręczenie certyfikatów było poprzedzone projekcją filmu i pogadanką z weteranem.

Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Praktyczne Szkolenie Patriotyczne” ( w skrócie PSP), który ma na celu wspieranie wychowania patriotycznego, kształtowania świadomości i postaw obywatelskich, nauki szacunku do wartości takich jak wolność, niepodległość ,wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej oraz regionalnej.
 
Grzegorz Wołoszczak, organizator szkolenia z ramienia  Fundacji Obrony Praw Człowieka i Obywatela tak mówi o spotkaniu:
 „Wprowadzamy interaktywny charakter zajęć- spotkań z młodzieżą, w ramach naszego projektu przeprowadzamy cykl warsztatów -szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku sytuacji nadzwyczajnych, jakimi mogą być wypadki komunikacyjne pożary, klęski żywiołowe spowodowane przez powodzie, nawałnice i inne następstwa zjawisk atmosferycznych. Jesteśmy zależnie od wieku, w większości tymi pokoleniami, które nie zaznały tragicznych doświadczeń wojny. Jednak z niepokojem spoglądamy na wschód, gdzie na terenie sąsiedniego nam kraju, jakim jest Ukraina trwa wojna. Naszym zdaniem zdobywanie przez młodych ludzi koniecznej wiedzy historycznej i społeczno-politycznej, jaką oferuje dzisiejszy model edukacji musi iść w parze z umiejętnościami praktycznymi. Oferowany przez nasz projekt zajęcia warsztatowe z udzielania pierwszej pomocy potrzebującym. Nowoczesny młody polski patriota to człowiek, który musi też posiadać umiejętności pomagania innym współobywatelom w potrzebie.Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku sytuacji nadzwyczajnych są przeprowadzane przez weteranów misji poza granicami kraju – są to oficerowie i żołnierze o dużym doświadczeniu, którzy nabyli swe umiejętności w ekstremalnych warunkach podczas działań bojowych.”