Szanowni Rodzice. PRZYPOMINAM o możliwości składania wniosków w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”.
O środki finansowe mogą ubiegać się wyłącznie rodzice uczniów/uczniowie pełnoletni posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane  tylko, przez PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE.
Termin złożenia wniosku do 10.09.2021 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022. Pozostałe informacje w załączeniu.

ZAŁĄCZNIKI:

Opracowała:
Zofia Imiołczyk – pedagog ZSTI