Lokalna Akademia Cisco

Od  2012 roku w naszej szkole działa Lokalna Akademia Cisco, w ramach której  uczniowie naszej szkoły podnoszą swoje kompetencje zawodowe.

Aby zapisać się na kurs należy zgłosić się do pani Izabeli Mroczkowskiej.

W naszej szkole dostępne są następujące kursy CISCO:

IT Essentials 5.0 – PC Hardware and Software

Planowani odbiorcy

Program Cisco® IT Essentials jest przeznaczony dla uczniów Cisco Networking Academy® w szkołach średnich, technicznych, szkołach wyższych i uniwersytetach, którzy decydują się na karierę w IT i chcą zdobyć wiedzę praktyczną w zakresie pracy komputerów, montowania komputerów i jak rozwiązywania problemów sprzętowych
i oprogramowania.

Certyfikaty

Certyfikat IT Essentials to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems. Certyfikat IT Essentials zapewnia:

 • Podwyższenie poziomu umiejętności z zakresu budowy i obsługi komputera.
 • Posiadanie kwalifikacji uznawanych na świecie.
 • Poprawę zawodowych perspektyw i mobilności.

Program IT Essentials (ITE) 5.0 pomaga uczniom przygotować się do egzaminów 220-801 i 220-802 certyfikacji CompTIA A+.

 • CompTIA + 220-801 obejmuje podstawy technologii komputerowych, instalacji i konfiguracji komputerów PC, laptopów i sprzętu pokrewnego oraz podstawy sieci komputerowych.
 • CompTIA + 220-802 obejmuje umiejętności niezbędne do instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych dla komputerów PC, jak również konfiguracji cech wspólnych, takich jak połączenia sieci i poczty elektronicznej dla systemów operacyjnych oraz na urządzenia przenośne Android i Apple iOS.

Opis programu kursu

Kurs obejmuje podstawy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zaawansowane koncepcje, takie jak bezpieczeństwo, sieci, oraz obowiązki specjalisty IT. Uczniowie, którzy ukończą ten kurs będą potrafić opisać wewnętrzne elementy komputera, zmontować system komputerowy, zainstalować system operacyjny i rozwiązywać problemy używając narzędzi systemowych i oprogramowania diagnostycznego. Ponadto, będą umieć połączyć się
z Internetem i udostępniać zasoby w środowisku sieciowym. Nowymi zagadnieniami w tej wersji są tematy: urządzenia przenośne, takie jak tablety i smartfony oraz wirtualizacja po stronie klienta. Rozszerzone tematy to system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, bezpieczeństwo, sieci oraz rozwiązywanie problemów.

Ćwiczenia laboratoryjne są istotnym elementem kursu. Wirtualny laptop i wirtualny pulpit są samodzielnymi narzędziami zaprojektowanymi do uzupełnienia zajęć klasowych i zapewniania interaktywnego doświadczenia
w środowisku nauczania z ograniczonym sprzętem fizycznym.

Ćwiczenia Cisco Packet Tracer są zaprojektowane do wykorzystania z Packet Tracer 5.3. Stosowanie Packet Tracer będzie wspierać dostosowanie do nowych celów certyfikacji CompTIA A+.

Cele programu kursu

Głównym celem tego kursu jest pomoc uczniom w przygotowaniu się do pracy w IT na podstawowych stanowiskach, w różnych obszarach rynku pracy:

Firmy lub stanowiska mobilne z wysokim poziomem bezpośredniej interakcji z klientami. Obejmowane stanowiska to m.in. technik, administrator IT, serwisant terenowy i technik sprzętu komputerowego.

Obszary pracy zdalnej ze szczególnym uwzględnieniem interakcji klienta, szkolenia klienta, systemów operacyjnych, oraz problemów z połączeniami. Obejmowane stanowiska to m.in. technik zdalnego wsparcia, technik centrum pomocy, technik telefonicznego centrum pomocy, specjalista IT i przedstawiciel IT.

Zadania z ograniczonym udziałem klienta, gdzie czynności związane z sprzętem są szczególnie istotne. Pozycje zawodowe to m.in. technik magazynowy i technik oddziału.

Ponadto uczniowie zdobywają sprawność w zakresie komponentów komputerów stacjonarnych
i przenośnych, ucząc się właściwych procedur instalacji sprzętu i oprogramowania, uaktualnień i rozwiązywania problemów.

Na koniec kursu, uczeń będzie potrafił:

 • Zdefiniować technologie informatyczne (IT) i opisać elementy komputera osobistego.
 • Opisać sposoby ochrony ludzi, sprzętu i miejsc pracy od wypadków, uszkodzeń i zanieczyszczeń.
 • Wykonać krok po kroku montaż komputera stacjonarnego.
 • Wyjaśnić cel konserwacji zapobiegawczej oraz zidentyfikować elementy procesu rozwiązywania problemów.
 • Zainstalować i poruszać się w systemie operacyjnym.
 • Konfigurować komputery do połączenia z istniejącą siecią.
 • Modernizować lub wymieniać elementy laptopa w oparciu o potrzeby klientów.
 • Opisać cechy i właściwości urządzeń mobilnych.
 • Zainstalować i udostępnić drukarkę.
 • Wdrożyć podstawowe zasady bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa oprogramowania.
 • Stosować dobre praktyki komunikacyjne i profesjonalne postępowanie podczas pracy z klientami.
 • Wykonywać konserwację prewencyjną i zaawansowaną diagnostykę.
 • Ocenić potrzeby klienta, analizować możliwe konfiguracje i dostarczać rozwiązania lub zalecenia dotyczące sprzętu, systemów operacyjnych, sieci i bezpieczeństwa.

Tematy zajęć

Kurs ten stanowi kompleksowe wprowadzenie do branży IT i dogłębną ekspozycję komputerów osobistych, sprzętu i systemów operacyjnych. Uczniowie poznają, jak pracują różne elementy sprzętu i oprogramowania oraz najlepsze praktyki konserwacji, bezpieczeństwa i ochrony. Podczas zajęć praktycznych i laboratoryjnych dowiedzą się również, jak składać i konfigurować komputery, instalować systemy operacyjne i oprogramowanie oraz rozwiązywać problemy ze sprzętem i oprogramowaniem.

Program kursu IT Essentials: PC Hardware and Software

Rozdział 0: IT Essentials

Przedstawienie systemu Canvas i branży technologii informacyjnych.

Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera osobistego

Przegląd certyfikacji IT i podstawowych składników komputera osobistego

Rozdział 2: Procedury laboratoryjne i zastosowanie narzędzi

Prezentacja bezpiecznych procedur laboratoryjnych, właściwej obsługi narzędzi oraz składania komputera osobistego

Rozdział 3: Montaż komputera

Złożenie komputera stacjonarnego z kompatybilnych elementów i aktualizacja systemu komputerowego w celu spełnienia wymagań

Rozdział 4: Przegląd konserwacji zapobiegawczej i rozwiązywania problemów

Wyjaśnienie celu i podstawowych zasad konserwacji i procesu rozwiązywania problemów

Rozdział 5: Systemy operacyjne

Instalacja i korzystanie z systemu operacyjnego

Rozdział 6: Sieci

Wprowadzenie do podstaw sieci komputerowych, standardów i celów

Rozdział 7: Laptopy

Przegląd elementów typowego laptopa

Rozdział 8: Urządzenia przenośne

Omówienie wielu funkcji i możliwości urządzeń przenośnych

Rozdział 9: Drukarki

Instalacja, używanie i udostępnianie drukarki

Rozdział 10: Bezpieczeństwo

Omówienie ataków zagrażających bezpieczeństwu sprzętu komputerowego i danych oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom

Rozdział 11: Profesjonalista IT

Opisanie ról i obowiązków specjalistów IT

Rozdział 12: Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych i oprogramowania na poziomie zaawansowanym

NDG Linux Essentials

Kurs NDG Linux Essentials jest wprowadzeniem do systemu Linux. Obejmuje ramowy program kształcenia, ćwiczenia laboratoryjne i ocenę postępów w angażującym środowisku, stawiającym na praktyczne umiejętności. Szkolenie wdraża podejście do nauczania oparte na jednoczesnym praktycznym wykorzystywaniu nabywanej wiedzy teoretycznej. Każdy słuchacz ma bezpośredni kontakt z maszyną wirtualną z systemem Linux, która pozwala na naukę i odkrywanie możliwości wiersza poleceń w systemie Linux. Umiejętności nabywane w trakcie szkolenia można zastosować w różnorodnych ścieżkach kariery związanych z sieciami komputerowymi, tworzeniem oprogramowania (software development) i administracją systemem Linux.

Introduction to Cybersecurity

Kształcenie pracowników cyberbezpieczeństwa jest narodowym priorytetem dla wielu krajów, a zapotrzebowanie na umiejętności z tego obszaru rośnie trzy razy szybciej niż w jakimkolwiek innym w branży ICT. W programie Cisco Networking Academy możesz zrealizować samodzielnie (bez udziału instruktora) kurs stanowiący wprowadzenie do technologii cyberbezpieczeństwa. Kurs w postaci e-learningu obejmuje trendy w cyberprzestrzeni i podaje przykłady kluczowych kompetencji związanych z technologiami i cyberbezpieczeństwa w różnych branżach.

Introduction to the Internet of Everything

Już dziś wskutek rewolucji cyfrowej społeczeństwo i gospodarka podlegają gwałtownym przemianom, a w branży IT pojawia się wiele ofert pracy. Połączenie miliardów nowych urządzeń, procesów, danych spowoduje, że przedsiębiorstwa i instytucje będą coraz częściej wykorzystywać Internet Wszechrzeczy (IoE), aby zyskiwać przewagę konkurencyjną poprzez wprowadzanie innowacji. Przyniesie to w rezultacie dynamiczny wzrost zapotrzebowania na pracowników posiadających nowe i dopiero pojawiające się umiejętności IT.

CPP – Advanced Programming in C++

Kurs Partner: CPP – Advanced Programming in C++ jest przeznaczony dla uczniów chcących zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie programowania.

Skip to content